Isabelle

43 teksty – auto­rem jest Isa­bel­le.

Chce zaw­sze pa­miętać jak mo­je ser­ce reagu­je na Twoj kaz­dy po­całunek. A❤️ Isabelle 

myśl
zebrała 2 fiszki • 24 września 2017, 13:48

Wol­ność, to był naj­lep­szy pre­zent, ja­ki dos­tałam. Wol­ność w po­dej­mo­waniu włas­nych de­cyz­ji i wy­borów. Wol­ność w kocha­niu te­go, kto­rego chciałam. A❤️ Isabelle 

myśl
zebrała 4 fiszki • 17 lipca 2017, 22:44

"Chcesz piękne­go życia? To zacznij od no­wa, i od no­wa, i od no­wa aż dos­ta­niesz to o co chodzi. Rób to, cze­go naj­częściej się boisz, a ludzie boją się dwóch rzeczy: zaczy­nania no­wego i kończe­nia sta­rego. La­wirują po­między ni­mi, bo może sa­mo wyj­dzie. Zwyk­le nie wychodzi." Znalezione 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 10 marca 2017, 22:07

Za­nuć mi w mym śnie piosenkę o gwiazdach
W Twoim ga­lak­tycznym domu...
Kiedy po­zos­tało mi czuć, że mo­je marze­nia są tak dalekie
[*]
Isabelle 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 26 stycznia 2017, 09:45

jeszcze się coś wy­darzy między na­mi, bo na ra­zie się za mało stało ... Isabelle 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 17 września 2016, 23:23

Obiecaj mi, że kiedyś będziemy na ty­le od­ważni, że po­wiemy so­bie ile dla siebie znaczymy.
Isabelle 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 13 września 2016, 18:33

Zróbienie kil­ku zdjeć te­raz,
Poz­wo­li nam zacho­wać młodość...
Do końca na kar­tkach papieru.
Isabelle 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 5 września 2016, 09:41

W tych niedos­ko­nałościach
Tkwi Two­ja in­dy­widual­ność
Isabelle 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 29 sierpnia 2016, 22:02

Po­jawiasz się. Zni­kasz. Uciekasz. Piszesz. Nie od­pi­sujesz. Mnożysz ciszę. Potęgu­jesz sza­leństwo. Isabelle 

myśl
zebrała 2 fiszki • 21 sierpnia 2016, 12:21

"Nie po­radziłeś so­bie ze mną na­wet wte­dy kiedy przyszłam do Ciebie z in­struk­cją." Znalezione 

myśl
zebrała 4 fiszki • 17 sierpnia 2016, 10:11
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
H I J
Kalendarz
Aktywność

28 lutego 2018, 22:36nikt73 sko­men­to­wał tek­st Chce zaw­sze pa­miętać jak [...]

24 września 2017, 14:32wdech sko­men­to­wał tek­st Chce zaw­sze pa­miętać jak [...]

24 września 2017, 13:49Isabelle sko­men­to­wał tek­st Nawet będąc ślep­cem pot­ra­fiłbym [...]

24 września 2017, 13:48Isabelle do­dał no­wy tek­st Chce zaw­sze pa­miętać jak [...]

11 września 2017, 17:07nikt73 sko­men­to­wał tek­st Wolność, to był naj­lep­szy [...]

14 kwietnia 2017, 22:59nikt73 sko­men­to­wał tek­st Zanuć mi w mym [...]

16 września 2016, 14:45oszi3 sko­men­to­wał tek­st Nie po­radziłeś so­bie ze [...]

16 września 2016, 14:38oszi3 sko­men­to­wał tek­st Nie na­bałaga­niłeś w miłości, [...]

16 września 2016, 14:26oszi3 sko­men­to­wał tek­st Bo człowiek mając w [...]

16 września 2016, 14:13oszi3 sko­men­to­wał tek­st Jego śmiech jest mu­zyką, [...]